+40 727 440 673

Vasi' Gradinaru'

Gradinarul tau personal in Timisoara.

Suna acum:
0728 688 758

Cerere GDPR

Prin completarea acestui formular sunt de acord ca YoungVie SRL sa prelucreze datele mele cu caracter
personal pentru scopuri de informare, ofertare, marketing.

10 + 2 =

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

In legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie și procesul decizional individual automatizat. Mai multe informatii despre drepturile dumneavoastra, modalitati de aplicare, exceptii etc, puteti obtine consultand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018 (link util: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO) (“Regulament GDPR”).

Acordul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor personale in scopurile de mai sus este valabil exprimat pana la data de 31.12.2019. Toate drepturile prevazute de Regulamentul GDPR pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru. In plus, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa la adresa contact@vasigradinaru.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.